Analiza przedwdrożeniowa – przykładowy harmonogram

Ile trwa przygotowanie analizy przedwdrożeniowej? Co się dzieje po kolei? Na co Klient powinien się przygotować? Aby pomóc w odpowiedzi na te pytania zamieszczamy przykładowy harmonogram przygotowania analizy. 

Podane terminy są przykładowe, podane dla zobrazowania działań.

Tydzień 1 – uruchomienie projektu

 • 17.09.2018r. – przydzielenie zasobów (Best.net)
 • 18.09.2018r. – konfiguracja narzędzia do komunikacji i kontroli projektu (Best.net)
 • Potwierdzenie harmonogramu spotkań w kolejnym tygodniu

Tydzień 2 – identyfikacja wymagań

 • 19.09.2018r. – spotkania z kierownikiem projektu i osobami decyzyjnymi
 • 20.09.2018r. – spotkanie z dostawcą ERP i dostawcami innych systemów integrowanych
 • 21.09.2018r. – weryfikacja procesów biznesowych (spotkania z pracownikami)

Tydzień 3 – identyfikacja i analiza wymagań

 • analiza zgromadzonych materiałów
 • uzupełnienie dokumentacji po spotkaniach w poprzednim tygodniu
 • 03.10.2018r. – termin dostarczenia informacji wymagań Klienta

Tydzień 4 – analiza wymagań

 • analiza zgromadzonych informacji
 • konsultacje z Klientem
 • przygotowanie dokumentacji (zakres, budżet, harmonogram)
 • 12.10.2018r. – przekazanie dokumentacji Klientowi

Tydzień 5 – zakończenie analizy

 • weryfikacja przesłanej dokumentacji (Klient)
 • komunikacja, ewentualne uzupełnienia, uszczegółowienia (Klient/Best.net)
 • 18/19.10.2018r. – spotkanie, podsumowanie i szczegółowe omówienie analizy

 

Pozostałe części z serii artykułów nt. analizy przedwdrożeniowej:

 • cz.1 – http://blog.best.net.pl/analiza-przedwdrozeniowa-w-projekcie-ecommerce-czyli-po-co-to-komu/
 • cz.2 – http://blog.best.net.pl/analiza-przedwdrozeniowa-z-czego-sie-sklada-cz-i/
 • cz.3 – http://blog.best.net.pl/analiza-przedwdrozeniowa-z-czego-sie-sklada-cz-ii/

 

 

Z najlepszym pozdrowieniem,

Best.net Team

Avatar
best.net