Ile kosztuje wdrożenie platformy e-commerce? cz.I

Wybór dostawcy oprogramowania e-commerce nierozerwalnie łączy się z przygotowaniem odpowiedniego budżetu. Odpowiedniego dla Twojego projektu, biznesu i zakresu prac.

W artykule nt. wyboru platformy pisaliśmy, że należy zadać sobie kilkanaście pytań dotyczących celów, Twojej wiedzy o e-commerce, planów dotyczących dalszego rozwoju oraz opieki powdrożeniowej jaką oferuje dany dostawca. Teraz chcemy przybliżyć sprawy związane z budżetem projektu tj. co ma wpływ na koszty wdrożenia platformy e-commerce oraz o czym musisz wiedzieć szacując swój budżet projektowy.

Jeżeli zaczynasz swoją przygodę z e-commerce, nie znasz się na tym, masz ograniczony budżet, prosty produkt i mało czasu to zapłacisz za system od 1 000 do 10 000 w pierwszym roku. Swojego dostawcę oprogramowania e-commerce znajdziesz wpisując w wyszukiwarce “ecommerce saas”, a pierwszą transakcję możesz mieć już po 24 godzinach.

Proste:)

Jeśli jednak masz konkretne specyficzne wymagania, innowacyjny produkt, unikatowy model biznesowy i zależy Ci na czasie to na swój system wydasz min. 30 000.

Czy to dużo? Poniżej znajdziesz odpowiedź.

Jeżeli natomiast musisz mieć sklep idealnie dopasowany do swoich potrzeb i masz dużo czasu, to… potrzebujesz jeszcze więcej pieniędzy:). Wydasz na system min. 100 000 zł, a swoje poszukiwania rozpoczniesz od wpisania w wyszukiwarce “ile zarabia analityk IT” 😉

Wdrożenie i rozwój projektu

Klienci stawiając pierwsze kroki w sprzedaży internetowej często zapominają o tym, że oferta na platformę, którą otrzymują dotyczy wyłącznie wdrożenia systemu e-commerce, a nie inwestowania w rozwój sklepu w kolejnych latach (pkt 3 w artykule http://blog.best.net.pl/wybor-platformy-e-commerce-oraz-partnera-wdrozeniowego-w-kilku-krokach/).

To jest pierwsza sprawa, o której powinien myśleć Klient przygotowując budżet projektu e-commerce. Nie można także zapominać o aktualizacjach do kolejnych wersji sklepu oraz konieczności reagowania na dynamikę rynku, zmiany zachodzące w organizacji, w firmach konkurencyjnych oraz zmieniających się potrzebach Klientów.

Przebieg w czasie

Biorąc pod uwagę rozwój oraz związane z tym nakłady finansowe, sklepy internetowe można podzielić na trzy grupy:

  • Sklepy szybko rozwijający się
  • Sklepy rozwijające się stabilnie
  • Sklepy uwsteczniające się

Sklep szybko rozwijający się

W przypadku takich sklepów nie ma różnicy w wydatkach w ujęciu rocznym między wdrożeniem, a dalszym rozwojem, tzn. firma inwestuje tak samo wysokie kwoty zarówno we wdrożenie platformy, jak i później w jej utrzymywanie i rozwój. Dzięki temu osiąga bardzo dynamiczny rozwój, a wprowadzanie kolejnych zmian jest konieczne, aby utrzymać wysokie tempo wzrostu.

Zaprezentowane tabele to przykładowe zestawienia czasu wypracowanego u 3 naszych Klientów. Tabele mówią o przepracowanym czasie, a to bezpośrednio przekłada się na poniesione nakłady finansowe.

Sklep rozwijający się stabilnie

Ten model dotyczy większości sklepów. Decyzja dotycząca wdrożenia platformy e-commerce, niesie za sobą dalsze inwestycje, choć są one już mniejsze niż w pierwszym typie sklepów.
Rozwój sklepu rozwijającego się stabilnie finansowany jest z bieżących przychodów. Zwrot inwestycji może nastąpić już po dwóch latach.

Sklep uwsteczniający się

W przypadku sklepów uwsteczniających się zachodzi duża dysproporcja między nakładami finansowymi na wdrożenie platformy e-commerce, a nakładami ponoszonymi na dalszy rozwój w kolejnych latach, które wynoszą ok. 10% wydatków z pierwszego roku projektu.
W dłuższej perspektywie takie podejście do biznesu on-line, prowadzi do braku rozwoju oraz pozostania niekonkurencyjnym i poza obowiązującymi trendami na rynku.

W czasie trwania projektu można zauważyć jeszcze jeden ciekawy trend, tj. jak zmieniają się nakłady czasowe na poszczególne rodzaje zadań. Podczas wdrożenia e-commerce jest bardzo dużo zadań, które dotyczą wdrażania nowych funkcjonalności, a bardzo mało błędów i zadań serwisowych. Później, po wdrożeniu platformy, kiedy sklep już sprzedaje, trend zaczyna się odwracać i pojawia się znacznie więcej zadań serwisowych, a spada ilość zadań rozwojowych.

Aby zwiększyć tempo rozwoju część zadań serwisowych może być wykonywana przez dział IT Klienta. Wtedy zespół deweloperów ma większe możliwości wdrażania nowych rozwojowych funkcjonalności.

Żelazny trójkąt

Żelazny trójkąt dotyczy każdego projektu IT. Aby wykonać duży zakres prac konieczne są nakłady czasowe oraz finansowe. Dopiero wtedy można mówić o wysokiej jakości.

Jeśli Klient szuka oszczędności, bo ma ograniczony budżet, ale zależy mu na zakresie wykonanych prac, konieczne będzie rozłożenie prac w czasie.
Jeżeli natomiast Klient chce przyspieszyć wdrożenie, należy zrezygnować z części zakresu prac lub zainwestować więcej, aby zespół deweloperski mógł pracować intensywniej nad danym projektem oraz wstrzymać prace nad innymi.

Innowacyjność i powtarzalność projektu

Magią w IT jest powtarzalność oraz możliwość skopiowania elementów aplikacji bardzo niskim kosztem. Aby mieć dwa domy, trzeba je dwa razy zbudować, zaś aby postawić drugi raz aplikację e-commerce może to trwać nawet jeden dzień. Będzie to oczywiście jej podstawowa wersja. Wiele elementów, które powtarzają się między projektami można duplikować przy coraz mniejszych nakładach czasowych i finansowych.

Im bardziej powtarzalny element, tym jest tańszy, natomiast im bardziej innowacyjny, tym jest droższy.

W momencie wyboru dostawcy e-commerce kluczowe dla Firmy, powinno być to co dany dostawca już ma w ofercie. Im więcej posiada gotowych funkcjonalności, które są potrzebne w projekcie, tym większa szansa na jego powodzenie, a także oszczędności, gdyż nie musimy finansować etapu “uczenia się” budowania kolejnych fragmentów aplikacji.

Avatar
best.net