Sklep internetowy zintegrowany z WAPRO Mag – Automatyzacja sprzedaży B2B i B2C

Podstawowe cechy integracji:

 • zrealizowana w oparciu o technologię SOAP
 • komunikacja jest dwustronna i realizowana w czasie rzeczywistym. Podstawowy kierunek komunikacji to sklep –> WAPRO Mag
 • Kontrahenci/klienci

 • Do sklepu trafiają wybrani klienci z WAPRO Mag – mają automatycznie tworzone konta w sklepie
 • Pomiędzy WAPRO Mag, a sklepem są wymieniane informacje o danych adresowych klientów
 • przypisane każdemu z Klientów miejsca dostaw (nawet kilkadziesiąt) oraz użytkowników realizujących zamówienia np. z różnych oddziałów – przedstawiciele poszczególnych oddziałów samodzielnie realizują i monitorują swoje zamówienia i płatności, które w WAPRO Mag są podpięte pod jednego kontrahenta.
 • Towary

 • Użytkownicy WAPRO Mag określają, które towary są eksportowane do sklepu
 • Wybrane towary trafiają do kategorii tymczasowej w sklepie. Po weryfikacji i konfiguracji (zdjęcia, opisy, parametry, kategorie docelowe) są udostępniane klientom sklepu.
 • WAPRO Mag zarządza dostępnością towarów w sklepie
 • Zamówienia

 • informacje o zamówieniach składanych w sklepie są przesyłane do WAPRO Mag oraz do aplikacji zarządzającej produkcją
 • WAPRO Mag przesyła do sklepu informacje o statusie zamówień (produkcja, transport, płatności) • Sklep przesyła dane w takiej formie, która pozwala na przekazanie ich do maszyn na produkcji
 • Faktury

 • Sklep pobiera z WAPRO Mag informacje o płatnościach/fakturach kontrahentów z uwzględnieniem przypadków, kiedy:
 • Do jednego zamówienia w sklepie, generujemy wiele faktur w WAPRO Mag
 • Do wielu zamówień w sklepie generujemy jedną fakturę w WAPRO Mag
 • Klienci informowani są o zaległych płatnościach wraz z informacją o kwocie pozostałej do rozliczenia, bo faktury często są rozliczane etapami)
 • Synchronizacja danych x3

 • Zdarzeniowo w sklepie – w momencie wykonania określonej operacji (np. złożenie zamówienia) sklep wysyła informację o zamówieniu do WAPRO Mag
 • Zdarzeniowo w WAPRO Mag – w momencie wykonania określonej operacji (np. zmiana statusu zamówienia) WAPRO Mag przesyła do sklepu informację, że wybrany obiekt (zamówienie) został zaktualizowany, a sklep pobiera aktualne dane o tym obiekcie. Komunikaty o zmianach są kolejkowane w osobnej tabeli kontrolowane statusami (wysłany, przyjęty, odrzucony)
 • Systematycznie w sklepie – raz na dobę sklep pobiera z WAPRO Mag dane o synchronizowanych wszystkich obiektach (klientach, towarach, zamówieniach, fakturach) w celu zapewnienia pełnej spójności danych i neutralizowania nietypowych sytuacji związanych z bieżącą komunikacją.
 • Historia komunikacji

 • Logowanie zmian jest realizowane zarówno w poszczególnych obiektach. Np. w historii towaru widać wszystkie zmiany dokonywane w towarze przez WAPRO Mag. Na ogół jest to włączenie, wyłączenie jego dostępności w sklepie.
 • Panel kontrolny integracji – umożliwia stały monitoring i szybką diagnozę komunikacji pomiędzy systemami z poziomu panelu administracyjnego sklepu.