Krok po kroku do sukcesu

Wdrożenie platformy Hummerce to poukładany i przemyślany proces

Analiza biznesu klienta
Etap "zero"

Każdy projekt e-commerce rozpoczynamy od dogłębnej analizy danego biznesu, sytuacji wyjściowej, potrzeb i wymagań. Efektem tych prac są:

Wdrożenie sklepu bazowego
1. etap prac developerskich

Ten etap realizowany jest i rozliczany w modelu Fixed Price, tzn. koszt ustalamy z góry, a Klient ma 100% pewności, że cena nie zmieni się w trakcie realizacji prac. Dzięki temu nasi klienci mają pełną kontrolę nad budżetem uruchomienia sklepu bazowego.

Sklep bazowy wyposażony jest w niezbędne i wystarczające funkcjonalności, aby mógł działać i zarabiać na siebie od momentu uruchomienia. Oznacza to, że po 1. etapie klient otrzymuje:

Rozbudowa platformy​
2. etap prac developerskich

Rozbudowa platformy zgodnie z indywidualnymi potrzebami i wymaganiami klienta oraz branży, w której on działa. Do wdrożonego sklepu bazowego dodajemy funkcjonalności, których potrzebuje dany biznes.

Drugi etap prac jest realizowany i rozliczany w modelu Time&Material. Jest to model dużo bardziej elastyczny niż Fixed Price. Przed przystąpieniem do prac zakładany jest w nim wstępny budżet, jaki klient musi zarezerwować na realizację projektu.

Testowanie
Etap finalny

Po każdym etapie realizowana jest także obowiązkowa seria testów (manualnych, automatycznych, funkcjonalnych i regresyjnych), które pozwalają wyeliminować ewentualne błędy przed uruchomieniem produkcyjnym. Ta część procesu jest kluczowa, by ostateczne wdrożenie było jakościowe pod każdym względem i maksymalnie bezpieczne.

Analiza biznesu klienta​

Wdrożenie Hummerce pozwoli bezpiecznie rozwinąć e‑commerce w Twojej firmie.

Chcesz wiedzieć więcej o procesie wdrożeniowym?

Wdrożenie Hummerce pozwoli bezpiecznie rozwinąć e‑commerce w Twojej firmie