Zmiany w prawie e-commerce od 1.01.2021 r.

Zmiany w prawie zachodzą dość często i niestety mogą one umykać przedsiębiorcom w gąszczu innych równie ważnych informacji, dlatego tym wpisem chcemy zwrócić uwagę na zmiany w prawie dotyczącym e-commerce, jakie zaszły od 1 stycznia br.

Tym razem będzie krótko i na temat, dlatego od razu przechodzimy do rzeczy, a konkretnie do dwóch zmian, które koniecznie każdy sklep internetowy musi uwzględnić w swoim regulaminie. Oto one:

1. Od 01.01.2021 r. w określonych sytuacjach prawo przyznaje przedsiębiorcom dokonującym zakupu towarów lub usług online status konsumentów, zatem innymi słowy pojawiła się nowa kategoria nabywców – przedsiębiorcy na prawach konsumentów

Co to oznacza? Przedsiębiorca będący osobą fizyczną (wpisany do CEIDG) zawierający umowę, która wprawdzie jest związana z prowadzoną przez niego działalnością, jednak nie ma dla niego zawodowego charakteru, będzie mógł korzystać z niektórych uprawnień zarezerwowanych dotychczas wyłącznie dla konsumentów (m.in. z prawa do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny, z uprawnień wynikających z rękojmi przy sprzedaży, będą też wobec niego stosowane postanowienia dotyczące klauzul abuzywnych przewidziane dla umów konsumenckich).

Na przykład zakup ekspresu do kawy przez agencję marketingową nie będzie miał zawodowego charakteru, ponieważ agencja zawodowo zajmuje się świadczeniem usług doradczych i wykonawczych w zakresie marketingu a nie sprzedażą ekspresów w związku z czym będzie mogła odstąpić od umowy zakupu ekspresu tak  jak konsument.

W związku z tym może nasuwać się pytanie czy musimy wprowadzać dodatkowy checkbox, by zweryfikować jaką działalność prowadzi każdy z klientów?

Stanowczo nie:) Z naszego punktu widzenia wydłużanie procesu zakupowego poprzez dodanie kolejnego checkboxa może spowodować zniechęcenie kupującego, dlatego odradzamy tego typu rozwiązania, a poza tym i tak nie daje to gwarancji uzyskania oświadczenia zgodnego ze stanem faktycznym.

Rozważyć zatem można wprowadzenie jednego z dwóch rozwiązań:

  • przyznanie takiego prawa wszystkim naszym klientom bez wyjątku (najprostsze i najmniej kłopotliwe rozwiązanie) lub
  • weryfikację charakteru zakupu w momencie, gdy przedsiębiorca chce dokonać zwrotu zakupionego towaru (wtedy konieczne będzie sprawdzenie charakteru działalności danej firmy w CEIDG i porównanie jej PKD z przedmiotem umowy).

2. Od 01.01.2021r. do przedsiębiorców, których zakupy nie mają charakteru zawodowego będą stosowane zasady dotyczące rękojmi przy umowach z konsumentami.

Co to oznacza? Jeżeli sprzedawca w regulaminie lub ogólnych warunkach umowy nie wyłączy odpowiedzialności z tytułu rękojmi w stosunku do przedsiębiorców, to do przedsiębiorców na prawach  konsumentów będą miały zastosowanie postanowienia dotyczące rękojmi przy sprzedaży konsumenckiej m.in. domniemanie istnienia wady towaru w momencie jego wydania w przypadku ujawnienia się wady w ciągu roku od dnia jego przekazania kupującemu. Przedsiębiorca będzie miał również więcej czasu na zbadanie towaru i nie starci uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli nie zrobi tego niezwłocznie po jego odebraniu. Ponadto, w przypadku wady towaru będzie mógł wskazać sprzedawcy czy żąda wymiany czy usunięcia wady.

Wpis został przygotowany we współpracy z radcą prawnym, panią Olgą Woźniak z kancelarii LawFor www.lawfor.pl (olga.wozniak@lawfor.pl).

Avatar
best.net

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *