Wersja 2.31, czyli jak dostosowaliśmy kilka modułów do GA4

Nowa wersja sklepu 2.31 zawiera zestaw bardzo potrzebnych zmian i aktualizacji, m.in. związanych z przejściem na Google Analytics w wersji 4, ale także zrealizowanych w ramach Programu Deweloperskiego.  Oto co zawiera wersja 2.31:

Zadania optymalizujące funkcjonalności wdrożone w poprzednich wersjach

 1. Przywrócenie filtra Ceny na /item/list
  Przywróciliśmy filtr Cena w formie z wersji sprzed 2.30. Cena w wersji 2.31 ponownie umożliwia filtrowanie.
 2. BLIK – dostosowanie do zmian w Przelewy24
  W drugiej połowie lipca 2023 parametr orderId, który jest wykorzystywany w komunikacji z systemem Przelewy24, przekroczył u tego dostawcy wartość graniczną dla typu pola signed INTEGER. W niektórych systemach wymagało to zmiany. Po wprowadzeniu poprawki i weryfikacji w Best.Net, potwierdziliśmy, że płatności działają prawidłowo.
 3. GA4 – optymalizacja przesyłania identyfikatora klienta
  Po wprowadzeniu najnowszej wersji Google Analytics potrzebna była korekta uruchamiana eventu dodającego ID klienta, aby był wysyłany przed eventem „Consent Initialization”. Co to oznacza? GTM uruchamia skrypty, pobiera dane ze strony i wysyła je do GA4. Poprzednio wysyłał informację o działaniach klienta/co robi klient, a dopiero potem identyfikował go, więc GA4 nie mógł powiązać tych informacji ze sobą. Teraz prawidłowo identyfikujemy klienta w danych przesyłanych do GA4.

Zadania zrealizowane w ramach Programu Deweloperskiego

 1. Różne zestawy parametrów do exportu towarów XLS
  Dodaliśmy możliwość eksportowania wielu różnych zestawów parametrów w transfer -> Towary (xls – excel) -> Eksport. Pozwala to dostosować eksportowane parametry do zakresu eksportowanych towarów, dzięki czemu transfer trwa zdecydowanie szybciej. Dodatkowo umożliwia to ominięcie ograniczeń eksportowanego zakresu danych (maksymalnej liczby parametrów). Nie wymaga wdrożenia. Więcej szczegółów: https://pm.best.net.pl/projects/ec_dokumentacja/wiki/Obs%C5%82uga_podlokacji_eksportowych
 2. API: magazyn
  Od wersji 2.31 możliwe jest zarządzanie magazynami przez API. Co to oznacza? Możliwe jest tworzenie, edycja, pobieranie listy i usuwanie magazynów oraz wpisów magazynowych. Wdrożenie zależne od tego, czy został wdrożony moduł API. Dodatkowo zaktualizowaliśmy dokumentację dostępną w: http://api.extreme-commerce.com/
 3. Rekomendacje – aktualizacja do GA4
  Zaktualizowaliśmy istniejące mechanizmy rekomendacji do Google Analytics 4. Moduł wykorzystuje integrację z BigQuery zarówno ze strony GA, jak i sklepu. Wymaga wdrożenia.
  Więcej informacji w: https://pm.best.net.pl/projects/ec_dokumentacja/wiki/Rekomendacje_produktowe

Zobacz, co zawierały poprzednie wersje platformy:

Przeczytaj więcej

Developer

Wersja 2.31, czyli jak dostosowaliśmy kilka modułów do GA4

Nowa wersja sklepu 2.31 zawiera zestaw bardzo potrzebnych zmian i aktualizacji, m.in. związanych z przejściem na Google Analytics w wersji 4, ale także zrealizowanych w ramach Programu Deweloperskiego.  Oto co zawiera wersja 2.31:

Planujesz wdrożenie e‑commerce B2B lub B2C?

Dostarczamy technologię i know-how