Polityka rabatowa naszej platformy e-commerce od A do Z

Jednym z fundamentów rozwoju naszej platformy e-commerce jest program deweloperski, który jest współfinansowaniem przez Klientów nowych funkcjonalności. W tym artykule wracamy do jednego z ważniejszych modułów wdrożonych w ramach programu deweloperskiego w poprzednich latach, którym jest polityka rabatowa.

Pod koniec każdego roku zbieramy od Klientów pomysły na nowe funkcjonalności, które wynikają z ich potrzeb, a także naszego doświadczenia oraz obserwacji rynku. Propozycje poddajemy głosowaniu, którego wynikiem jest lista modułów wraz z harmonogramem wdrożeniowym. Lista funkcjonalności na 2021 rok już utworzyliśmy, a prace nad nimi trwają.

Poniżej zamieszczamy 11-minutowy tutorial, w którym opowiadamy o najważniejszych założeniach polityki rabatowej. Dla zwolenników tekstu przygotowaliśmy także szczegółowy opis.

Nowa polityka rabatowa powstała na bazie wieloletnich doświadczeń oraz znajomości potrzeb, które powinna zaspokajać. Jako najważniejsze cele postawiliśmy sobie wydajność i wygodę zarządzania. Przeznaczyliśmy także sporo czasu na testy nowych rozwiązań, co pozwoliło nam zapewnić wysoką niezawodność modułów rabatowych. 

Nowa polityka rabatowa składa się z trzech podstawowych części:

 1. Reguły cennika, które określają cenę bazową towaru na podstawie cenników dla konkretnych zarejestrowanych Klientów, grup Klientów czy bardziej ogólnych zasad.
 1. Reguły promocji produktowych mających wpływ na to, jakie ceny zobaczą Klienci na stronach kategorii i towaru, w zależności od cech tego towaru.
 1. Promocje koszykowe pozwalające tworzyć zaawansowane kampanie promocyjne, uwzględniające aktualny stan koszyka.

I Reguły cennika

Reguły cennika są dostępne w sklepie od wersji 2.22. Konfigurację reguł cennika można odnaleźć w zakładce “Promocja” oraz dalej w “Regułach cennika”.

Domyślnie dodawane podstawowe reguły cennikowe to:

 • customerPricesRule – pobiera ceny z indywidualnych cenników Klientów. Są one dostępne w zakładce “Klienci”.
 • generalItemPriceRule – pobiera ceny z ogólnego cennika sklepu edytowanego w zakładce “Asortyment”, a następnie “Cenniki”.
 • basePriceRule – jest to podstawowa reguła działań sklepu, nie można jej modyfikować lub usuwać. Domyślnie pobiera ceny z atrybutu Cena w towarze.

Reguły realizowane są w kolejności widocznej w panelu, kolejność można zmieniać za pomocą przycisku “Ustaw kolejność”. Oczywiście można dodawać też nowe reguły lub modyfikować istniejące, jednak każda kolejna aktywna reguła powoduje obciążenie dla systemu. Stosowanie dużej ilości reguł może wymagać zwiększenia mocy obliczeniowych. 

W największym skrócie: moduł sprawdza, czy kryteria danej reguły są spełnione, na przykład: widok, kryteria klienta, kryteria towaru. Jeżeli tak, to zwracana jest cena określona w kalkulatorze, np. cena z parametru. Jeżeli reguła nie zwróciła ceny, to sprawdzane są kolejne reguły. Zarówno reguły, jak i wyliczone ceny spełniające określone kryteria są cache`owane (czyli ceny oraz dopasowania do kryteriów są zapisane w pamięci), dzięki czemu dostęp do nich jest dużo szybszy.

II Promocje produktowe

Promocje produktowe są dostępne w sklepach od wersji 2.23. Konfiguracja jest możliwa w zakładce “Promocja” i dalej w “Promocje produktowe”. Po zbudowaniu sklepu dostępne są podstawowe domyślne reguły promocji produktowych. Realizowane są one w kolejności widocznej w panelu (można ją zmieniać za pomocą przycisku “Ustaw kolejność”. Pod uwagę brane są tylko aktywne reguły). 

Reguły promocji na liście w panelu admina mają 2 wskaźniki aktywności. Pierwszy to standardowy, zielony symbol – informujący o tym, że promocja jest włączona lub wyłączona. Drugi to zielona lub czerwona kropka w kolumnie “Aktywna”. Promocja może być jednocześnie włączona, ale nieaktywna – na przykład, gdy reguła ma ustawioną czasową dostępność. 

Zarówno reguły, jak i wyliczone ceny spełniające określone kryteria są cache`owane. W Promocji produktowej możemy wybrać kryteria klientów, towarów i widoków. Kolejną funkcją jest możliwość określenia czasu dostępności promocji. Funkcja ta pozwala na ustawienie konkretnego czasu jej trwania. Przedział czasowy, w którym rabat będzie dostępny można wyznaczyć na 3 sposoby:

 1. zakres dat, np. z okazji promocji na Dzień Dziecka, 
 2. godziny dostępności promocji, np. między 17:00 a 21:00,
 3. określone dni tygodnia, w których rabat będzie przyznawany.

Wszystkie trzy metody można ze sobą łączyć. 

Promocja produktowa rabatuje ceny tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie ustalone dla niej kryteria. Po ich spełnieniu mechanizm polityki cenowej oblicza nową cenę towaru, w sposób określony w kalkulatorze promocji. Cena może być zmieniana przez rabat procentowy, kwotowy lub pobierana z określonego parametru w towarze lub cenniku. Jeśli istnieje kolejna aktywna i dostępna promocja, której kryteria są spełnione, to cena towaru można zostać ponownie przeliczona. Jeśli nie chcemy, aby dana promocja łączyła się z następnymi promocjami na liście, można zaznaczyć takie ustawienie w panelu.

III Promocje koszykowe

Moduł dostępny jest w sklepach od wersji 2.24. Konfigurację reguł promocji koszykowych można odnaleźć w zakładce “Promocja”, a następnie “Promocje koszykowe”. Pozwalają one tworzyć zaawansowane kampanie promocyjne, uwzględniające aktualny stan koszyka. Ceny towarów w sklepie w pierwszej kolejności modyfikowane są przez reguły cennika, następnie promocje produktowe i po dodaniu do koszyka – przez promocje koszykowe. Domyślnie, w nowej wersji sklepu są trzy podstawowe promocje, które zapewniają wsteczną kompatybilność z dotychczas stosowanymi rozwiązaniami. Są to:

 • standardDeliveryAndPaymentPrice, która ustawia standardowe koszty dostawy oraz płatności,
 • oldCouponsPolicy – reguła zapewnia działanie standardowej polityki kuponowej,
 • freeDeliveryAndPayment – pozwala, tak jak w poprzednich wersjach sklepu, na darmową dostawę i płatność po przekroczeniu określonej wartości zamówienia.

Promocje realizowane są w kolejności widocznej na liście. Kolejność można zmieniać przyciskiem “Ustaw Kolejność”. Uwzględniane są tylko aktywne promocje, podobnie jak w przypadku Reguł cennika oraz Promocji produktowych. 

Rekomendujemy te 3 podstawowe promocje pozostawiać włączone. Po kliknięciu w przycisk “Dodaj” możemy utworzyć nową regułę.

Masz dodatkowe pytania?

Przeczytaj również:

Przeczytaj więcej

Developer

Wersja 2.31, czyli jak dostosowaliśmy kilka modułów do GA4

Nowa wersja sklepu 2.31 zawiera zestaw bardzo potrzebnych zmian i aktualizacji, m.in. związanych z przejściem na Google Analytics w wersji 4, ale także zrealizowanych w ramach Programu Deweloperskiego.  Oto co zawiera wersja 2.31:

Planujesz wdrożenie e‑commerce B2B lub B2C?

Dostarczamy technologię i know-how