Program deweloperski – Klienci mają wpływ na rozwój platformy

Od dawna Twoja firma prowadzi sklep internetowy, nieźle współpracuje Ci się z Twoim partnerem wdrożeniowym, sprzedaż się rozwija i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie…. powtarzająca się co jakiś czas konieczność dużych zmian w serwisie. Każda rozbudowa wymaga przepisywania całej platformy – generuje to duże koszty i zaburza pracę sklepu. Znasz to?

Co to jest program deweloperski?

Program deweloperski to rozwiązanie wypracowywane przez wiele lat wspólnie z naszymi Klientami i dla Klientów – zarówno dla tych, którzy mają systemy bardzo dostosowane do ich specyficznych potrzeb i rynku, jak i dla tych, którzy mają standardowe sklepy detaliczne. Wszyscy nasi Klienci, którzy rozwijają swoje platformy pracują w oparciu o ten sam system upgrade`ów do najnowszych wersji.

Jest wiele funkcjonalności, które Klienci chcieliby mieć, jednak opóźniają ich wdrożenie ze względu na wysokie koszty. Dodatkowo my mamy świadomość, które z funkcjonalności mogłaby znacząco poprawić konwersje w poszczególnych sklepach.
Tak narodziła się idea programu deweloperskiego, tj. współfinansowania przez sklepy nowych funkcjonalności.

Jak to działa?

Pod koniec każdego roku tworzymy listę funkcjonalności do wdrożenia w kolejnym roku. Propozycje wychodzą zarówno od nas, jak i od Klientów. Klienci zapoznają się z pomysłami, a następnie głosują.
Wynikiem głosowania jest lista funkcjonalności, które będę wdrożone oraz roczny harmonogram wdrażania poszczególnych modułów.

Niewątpliwą korzyścią dla Klienta z brania udziału w programie deweloperskim, oprócz współfinansowania kolejnych modułów rozwijających jego platformę e-commerce, jest to, że ma zagwarantowany dostęp do aktualizacji do najnowszej wersji platformy.

My natomiast dbamy o to, by najnowsza wersja była zawsze kompatybilna z poprzednimi i nie wymuszała rewolucyjnych zmian w sklepach. Kolejne wersje sklepu wprowadzają niewielkie zmiany, dzięki czemu nauka po stronie naszego Klienta przebiega bezboleśnie, możliwe jest również bardzo szybkie wychwycenie ewentualnych błędów po aktualizacji.

Program deweloperski przyczynia się do ciągłego rozwoju

W ramach programu staramy się zrealizować potrzeby jak największej grupy Klientów i dawać im nowe możliwości, których do tej pory nie mieli. Współfinansowanie pozwala na znacznie szybszy rozwój, ale także czerpanie z pomysłów innych sklepów.
Dzięki planowaniu z dużym wyprzedzeniem oraz doświadczeniu zdobytemu przez lata pracy w e-commerce jesteśmy w stanie dość precyzyjnie określić kiedy dana funkcjonalność zostanie wprowadzona, dzięki czemu także Klienci mogą dużo bardziej szczegółowo budować swoje strategie rozwoju w danym roku.

Na przykład –  API. Wielu Klientów często zgłasza się z pomysłem przekazywania danych ze sklepu do innych aplikacji. Rozwiązaniem jest API z metodami pozwalającymi na odczyt poszczególnych danych przez zewnętrzne systemy. Przygotowanie takiego modułu dla jednego Klienta jest dużym obciążeniem, ale po rozłożeniu kosztów na wszystkich Klientów, koszty są akceptowalne i chętnie ponoszone przez uczestników programu.

Jakie zadania pojawiają się wśród propozycji do programu deweloperskiego?

Każdego roku proponujemy funkcjonalności zarówno z zakresu B2C, jak i B2B. Inspiracje czerpiemy z obserwacji trendów i dynamiki świata handlu internetowego, więc z jednej strony staramy się dostosowywać naszą platformę do tych, a z drugiej poprawiać już funkcjonujące elementy, by działały jeszcze sprawniej.

Duża część funkcjonalności ma coraz bardziej charakter B2B, jednak aktualnie różnice między ecommerce B2C, a ecommerce B2B zaczynają się zacierać i moduły oferowane dla B2C mają jak najbardziej zastosowanie w B2B i na odwrót.

Zadania, które pojawiają się w ramach programu deweloperskiego:
  • nowe funkcjonalności frontendowe (dla Użytkowników serwisów)
  • funkcjonalności backendowe, które wynikają z rosnących potrzeb wszystkich Klientów. Poprawiają one użyteczność zarówno po stronie Użytkowników, jak i po stronie zarządzania sklepem, np. modularne strony statyczne, nowe integracje, aktualizacje integracji, możliwość zmiany płatności po złożeniu zamówienia itp.
  • zadania ogólnorozwojowe platformy, które przyczyniają się do wzrostu bezpieczeństwa oraz stabilności technologicznej np. nowa wersja Java, wymiana sterownika do bazy danych, rozbudowa polityki cenowej

Dodatkowo jest cały szereg zadań, które są wykonywane dla całej platformy nie stricte w ramach programu deweloperskiego, a w wyniku optymalizacji kosztów, gdy podczas realizacji określonego zadania dla jednego z Klientów okazuje się, że lepiej daną funkcjonalność wykonać dla całej platformy, a nie tylko w jednym sklepie.
Część zadań wykonywana jest także w ramach poprawek do znalezionych błędów.
Ostatecznie rokrocznie wykonujemy więcej zadań niż było to planowane.

Technologia ma znaczenie

Program deweloperski to sposób na ciągły stabilny rozwój platformy. To samo można powiedzieć o technologii, w której jest zbudowana, czyli o Javie. Jest to technologia stabilna, rozwijająca się w sposób bezpieczny, uporządkowany i przemyślany. Nie ma zagrożenia, że Java przestanie być nowoczesna, pytanie jedynie, w którym kierunku będzie podążać. Na horyzoncie nie widać jednak żadnej innej technologii, która mogłaby zastąpić Javę.

Z pozdrowieniami,

Best.net Team

Przeczytaj więcej

Developer

Wersja 2.31, czyli jak dostosowaliśmy kilka modułów do GA4

Nowa wersja sklepu 2.31 zawiera zestaw bardzo potrzebnych zmian i aktualizacji, m.in. związanych z przejściem na Google Analytics w wersji 4, ale także zrealizowanych w ramach Programu Deweloperskiego.  Oto co zawiera wersja 2.31:

Planujesz wdrożenie e‑commerce B2B lub B2C?

Dostarczamy technologię i know-how