Terminy naborów i zmiany w działaniu PO IG 8.2

Znane są już terminy naborów wniosków o dofinansowanie PO IG 8.2. W 2013 roku zaplanowane są dwa nabory w ramach tego działania:

 

1 nabór:

Data ogłoszenia: 3 kwietnia 2013 r.

Data rozpoczęcia naboru: 17 kwietnia 2013 r.

Data zakończenia naboru: 30 kwietnia 2013 r.

 

2 nabór:

Data ogłoszenia: 3 czerwca 2013 r.

Data rozpoczęcia naboru: 17 czerwca 2013 r.

Data zakończenia naboru: 28 czerwca 2013 r.

 

Warto zaznaczyć, że rok 2013 to prawdopodobnie ostatni rok, w którym przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać dofinansowanie na zakup i wdrożenie systemów ERP i B2B w ramach działania 8.2. Jest to więc „ostatni dzwonek” dla firm, które chcą skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych przy inwestycjach w nowoczesne rozwiązania informatyczne.

Niezwykle istotne są również zmiany jakie zostały zaplanowane w tegorocznych naborach. Z perspektywy beneficjenta z pewnością możemy je traktować jako pozytywne. W stosunku do poprzednich naborów inne wymagania będą stosowane w kontekście:

Obowiązku wykazania współpracy z co najmniej dwoma przedsiębiorcami (niekoniecznie z sektora MSP). W zbliżających się naborach powstanie takiej kooperacji ma być rezultatem realizacji projektu, dlatego nie będzie już konieczne przedstawianie stosownych umów, które miałyby ją potwierdzić.

Wydatków poniesionych przed złożeniem wniosku. Do tej pory istniała możliwość współfinansowania jedynie tych wydatków, które zostały poniesione po jego złożeniu. Aktualnie stworzono możliwość dofinansowania wydatków związanych z zakupem analiz przygotowawczych lub usług doradczych, poniesionych do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Zakresu kosztów i działań promocyjnych, które kwalifikują się do otrzymania unijnego wsparcia. Dzięki tej zmianie wśród możliwych do rozliczenia kosztów będzie m.in. zakup budynków, materiałów budowlanych, modernizacja posiadanej aparatury czy urządzeń niezbędnych do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu.

Wysokości przyznanego wsparcia. Minimalna kwota projektu to niezmiennie 20 tys. zł, zniesiona została natomiast górna granica w wysokości 2 mln zł. Ze względu na dopuszczenie przedsięwzięć z zakresu B2B o większej skali całkowitą wartość projektu ograniczono kwotą 50 mln euro (ok. 208 mln zł). Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać z UE od 50 % do 70 % wartości projektu.

Możliwości wyboru alternatywnej formy uzyskania wsparcia w ramach pomocy de minimis. Niestety w przypadku wyboru tej formy maksymalna kwota dofinansowania będzie mogła wynieść 200 tys. EURO (zgodnie z ograniczeniami de minimis). Bez wątpienia pomimo tego ograniczenia o wiele łatwiejsze będzie wypełnienie wniosku, przyśpieszeniu ulegnie także jego ocena.

Możliwości ubiegania się o dofinansowanie także sieci kontrahentów, którzy planują zintegrowanie swoich systemów informatycznych lub wdrożenie nowych rozwiązań przyczyniających się do automatyzacji wymiany informacji pomiędzy nimi.

Przeczytaj więcej

Developer

Wersja 2.31, czyli jak dostosowaliśmy kilka modułów do GA4

Nowa wersja sklepu 2.31 zawiera zestaw bardzo potrzebnych zmian i aktualizacji, m.in. związanych z przejściem na Google Analytics w wersji 4, ale także zrealizowanych w ramach Programu Deweloperskiego.  Oto co zawiera wersja 2.31:

Planujesz wdrożenie e‑commerce B2B lub B2C?

Dostarczamy technologię i know-how