Największa aktualizacja systemu od 3 lat – wersja 2.30 już jest!

Każda nowa wersja platformy to mnóstwo pracy całego zespołu, ale tym razem jest to największa aktualizacja od ponad 3 lat. W najnowszej wersji 2.30 oddajemy w ręce naszych klientów 20 nowych, rozbudowanych modułów, mniejszych poprawek i usprawnień, a także bardzo aktualną zmianę dotyczącą dyrektywy Omnibus. 

Zobacz, jakie funkcjonalności znalazły się na platformie w wersji 2.30:

🛒 NA FRONCIE SKLEPU

1. Najniższa cena z ostatnich 30 dni

Moduł pozwala zrealizować wymagania wynikające z dyrektywy Omnibus (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019). Automatycznie zapisuje on zmiany cen oraz wyświetla je w odpowiedni sposób na stronie towaru. 

2. Wyszukiwarka: obsługa podpowiedzi

W ramach tego zadania zmodyfikowaliśmy funkcję podpowiedzi i wyświetlanie dodatkowych informacji (poza standardowymi, działającymi już w sklepie).

Realizacja tego i następnego zadania wymagała od nas zmiany layoutu samej wyszukiwarki. Zdecydowaliśmy się na rozwiązanie pełnoekranowe, coraz bardziej popularne w ecommerce.

wyszukiwarka na platformie ecommerce

3. Wyszukiwarka: ostatnie/najczęstsze wyszukania

Do moduł wyszukiwarki dodaliśmy także możliwość dodania osobnego canvasu (osobnego „obszaru” na stronie sklepu, w którym można dodać różne zawartości, statyczne i dynamiczne) o dowolnej treści. Funkcjonalność jest dostępna przez dodanie canvasa searchModal i przypisania mu zawartości. Dzięki temu użytkownikom (pod polem wyszukiwarki) wyświetlają się dodatkowe informacje, np. ostatnie / najczęstsze wyszukiwania (ogólne dla sklepu, liczone przez np. Google Analytics lub dodawane ręcznie), komunikaty reklamowe, itp. Wdrożenie razem z nowym modułem wyszukiwarki.

Przykład: wyświetlenie zawartości kategorii (standardowej lub wirtualnej).

wyszukiwarka na platformie ecommerce ostatnie wyszukania

4. Ponawianie zamówienia

Jest to moduł bardzo przydatny, zwłaszcza w sklepach B2B, w których klienci hurtowi często powtarzają złożone wcześniej zamówienia. Dzięki temu modułowi, klienci nie muszą przeszukiwać całego serwisu. Wystarczy, że wejdą w swoją historię zamówień i dodadzą do koszyka towary, które już kiedyś kupili. Moduł obejmuje także zestawy konfigurowane. Jest to nowa funkcjonalność, działająca niezależnie od przywracania koszyków.

ponawianie zamówienia na platformie ecommerce

5. Problemy z przywracaniem koszyka

Przebudowaliśmy moduł przywracania koszyka: został powiązany z obsługą wielu widoków oraz z różnymi rodzajami koszyków (współdzielone i indywidualne), dzięki czemu moduł stał się bardziej elastyczny i odporny na błędy.

💻 PANEL ADMINISTRACYJNY

6. Dodanie obiektu „Firma” łączącego użytkowników danej firmy

Funkcjonalność, która umożliwia dodawanie i zarządzanie wieloma użytkownikami danej firmy, w ramach tej firmy. Funkcjonalność obejmuje:

  • dodanie obiektu “Firma”;
  • 2 poziomy uprawnień użytkowników: pełne (supervisor) i ograniczone;
  • zarządzanie użytkownikami w ramach firmy (dodawanie, blokowanie, edycja danych);
  • dodanie w regułach cennika i promocji kryterium firmy i pobieranie np. rabatów z firmy;
  • wyświetlanie zamówień z danej firmy;
  • w Panelu Administracyjnym dodana została nowa zakładka CRM grupująca inne zakładki, czyli: Klienci, Firmy oraz Wyceny i Reklamacje (jeśli są dodane w sklepie).

Przykładowo: klientami w sklepie X mogą być np. pojedyncze osoby (pracownicy firmy Y),  przedsiębiorstwa (podwykonawcy firmy Y) lub oddziały firmy Y. Dzięki nowemu modułowi można tych wszystkich klientów połączyć w jednej Firmie, określonej w sklepie. Osoby administrujące taką Firmą mają wgląd np. w zamówienia składane w ramach Firmy, mogą zarządzać klientami Firmy, uruchamiać promocje widoczne tylko w ramach Firmy itp. Możliwości jest jednak dużo więcej. 

dodanie obiektu Firma w panelu administracyjnym ecommerce

7. Integracja z Google Analytics 4

Standardowe usługi Universal Analytics przestaną przetwarzać dane 1 lipca 2023 r. Nowe dane będą trafiać już tylko do usług Google Analytics 4, a integracja z tym narzędziem dosyć mocno różni się od poprzedniej. Z tego powodu dodaliśmy możliwość integracji z GA4 poprzez Google Tag Manager.

8. Możliwość dodania kryteriów do transferowanych towarów

Dzięki temu modułowi użytkownicy Panelu Administracyjnego mają możliwości podawania dowolnych kryteriów (podobnie jak w promocjach albo kategoriach wirtualnych) eksportowanych towarów. Pozwala to na eksportowanie bardziej dokładnego zakresu, np. listy towarów dostosowanych do założeń.

Oszczędza to czas eksportu (zasoby systemowe) i pozwala omijać ograniczenia przy dużej ilości danych.

panel administracyjny dodanie kryteriów do transferowanych towarów

9. Pulpit → Zamówienia: ujednolicenie kolejności wyświetlania statusów

W Panelu Administracyjnym zmieniliśmy kolejność wyświetlania statusów zamówień (strona główna, lista zamówień), ujednolicając funkcjonowanie Panelu.

panel administracyjny ecommerce  ujednolicenie kolejności wyświetlania statusów

10. Błąd: Panel Administracyjny: uspójnienie kolorów oznaczeń statusów

Naprawiliśmy także błąd, który powodował wyświetlanie różnej kolorystyki  w panelu głównym Panelu Administracyjnego oraz na liście zamówień. Teraz kolory oznaczeń statusów są już uspójnione i uporządkowane.  

11. Generowanie sitemap w tle

Obecnie możliwe jest generowanie sitemap (mapy witryny) w tle jako feed*, tak by nie obciążać sklepu każdym zapytaniem o nią. Znacząco podnosi to wydajność i stabilność sklepu.

W poprzednich wersjach sklepu tworzenie mapy witryny (pliku XML zawierającego informacje dotyczące wszystkich adresów URL witryny, m.in. o dacie ostatniej aktualizacji, ważności danego linku, itp.) odbywało się w odpowiedzi na każde zapytanie robotów Google analizujących witrynę.

Aby zmniejszyć obciążenie sklepu oraz ułatwić i przyspieszyć odczyt sitemapy, dodaliśmy moduł, który cyklicznie tworzy aktualną wersję mapy witryny w tle i w razie potrzeby przekazuje dane robotom Google indeksującym sklep. Odbywa się to w sposób podobny do tworzenia feedów (ten sam interfejs) z tym, że zamiast udostępniania informacji o produktach z oferty sklepu jak w przypadku feedów, udostępniamy mapę adresów URL witryny.

*feed – plik w formacie .xml, .gz, .zip, .bz2, .txt, lub .xls, zawierający informacje o produktach z oferty sklepu internetowego. Określa się w nim m.in. podstawowe informacje o produkcie oraz zdjęcie i dostępność. Pomaga on kupującym przeszukiwać sklep oraz pozwala lepiej prezentować produkty.

12. Dodanie nowego typu kalkulatora: Zniżka pobierana z wybranego parametru grupy towarowej (reguły cennika)

W tym module dodaliśmy nowe możliwości do reguł polityki rabatowej: nowy kalkulator oraz nowy sposób obliczania rabatów. Dzięki temu można np. dodać cenę w cenniku, by potem obniżyć ją na podstawie dowolnych parametrów (np. grupy towarowej, producenta, kategorii, itd.). Daje to o wiele więcej możliwości zarządzania ceną w sklepie, niż mieliśmy do tej pory.

nowy typ kalkulatora w panelu administracyjnym ecommerce

⚙️ LEPSZE DZIAŁANIE SYSTEMU

13. Poprawa UX kryteriów w promocjach

W ramach tego zadania dodaliśmy zbiorcze poprawki UX do kryteriów w modułach promocji towarowych i koszykowych. 

14. Poprawa wydajności wyszukiwarki SOLR

Wydajność modułu wyszukiwarki SOLR systematycznie poprawialiśmy od wersji 2.29. W wersji 2.30 wprowadziliśmy kilka kolejnych usprawnień:

  • Jeśli do towaru dodane są warianty i parametry towaru są dodane do artykułu (czyli w sklepach, w których klient widzi na froncie artykuł, a nie warianty), to parametry tych wariantów nie będą wysyłane za każdym wyszukiwaniem do modułu SOLR. Takie rozwiązanie skraca czas odpowiedzi wyszukiwarki oraz ogranicza zużycie zasobów systemowych sklepu.
  • Moduł wysyła do SOLR tylko te dane, które uległy zmianie, na bieżąco. Funkcjonalność działa już w kilku sklepach i widzimy, że pozwala skrócić czas potrzebny na odświeżenie indeksów wyszukiwarki nawet o 75% (średnia wydajność to ok. 25 rekordów na sekundę).
wyszukiwarka SOLR w ecommerce

15. Błąd: SOLR – przypisywanie widoczności w kategorii

Naprawiliśmy także kilka błędów powiązanych z SOLR, m.in. przyspieszyliśmy pokazywanie na froncie sklepu informacji o przypisaniu widoczności towaru w kategorii. Wcześniej zmiana była widoczna dopiero po wykonaniu zadania „Aktualizacja indeksu SOLR” (czyli automatycznie np. po 6–24 h lub uruchomieniu ręcznym, co też trwało). Obecnie towar jest widoczny w przypisanej kategorii od razu, niczego nie trzeba aktualizować.

16. Modyfikacja wyświetlania listy wysłanych maili w Alert > Wystąpienia

W module alertów można było sprawdzić: jakie wiadomości są wysyłane w odpowiedzi na zdarzenie uruchamiające alert, do jakich odbiorców są kierowane oraz ich status (czy są wysłane oraz w jakiej formie: mail, sms, push). W związku z dużą ilością zdarzeń (setki tysięcy wysłanych maili) trzeba było zmodyfikować listę, aby mogła je prawidłowo obsłużyć.

Nie wymaga wdrożenia.

panel administracyjny ecommerce

17. Naprawa błędu w przypisywaniu kategorii do towarów

Naprawiliśmy błąd, który ujawniał się podczas dodawania widoczności towaru w kategorii głównej za pomocą operacji grupowej.

18. Naprawa błędu w przypisywaniu szablonu do towarów 

Naprawiliśmy błąd związany z operacją grupową przypisania szablonu na liście towarów. Błąd powodował niepotrzebne nadpisanie konfiguracji towaru danymi z szablonu.

panel administracyjny ecommerce przypisywanie szablonu do towarów

19. Błąd: Promocje koszykowe – wyłączenie na liście promocji usuwa „Warunki koszyka”

Naprawa błędu, który pojawiał się, gdy użytkownik wyłączył promocję na liście obowiązujących promocji →w ten sposób usuwał jednocześnie konfigurację tej promocji. W wersji 2.30 nie ma już tego problemu. 

promocje koszykowe w panelu administracyjnym w ecommerce

20. Błąd: Niegenerowanie przyjaznych URL dla szablonów

Poprawiliśmy UX Panelu Administracyjnego dzięki zabezpieczeniu szablonów towarów przed dodawaniem do nich przyjaznych linków (czyli łatwych do zapamiętania i wpisania adresów stron). Dzięki temu zapobiegamy tworzeniu niepotrzebnych przekierowań (szablony ich nie potrzebują) oraz zabezpieczamy przed nadpisywaniem przyjaznego URL (czyli adresu strony) z szablonu do produktów. To mogło powodować dublowanie adresów, czyli pojawienie się tych samych adresów stron w wielu miejscach, co jest niekorzystne.

Przeczytaj również:

Przeczytaj więcej

Developer

Wersja 2.31, czyli jak dostosowaliśmy kilka modułów do GA4

Nowa wersja sklepu 2.31 zawiera zestaw bardzo potrzebnych zmian i aktualizacji, m.in. związanych z przejściem na Google Analytics w wersji 4, ale także zrealizowanych w ramach Programu Deweloperskiego.  Oto co zawiera wersja 2.31:

Planujesz wdrożenie e‑commerce B2B lub B2C?

Dostarczamy technologię i know-how